Битомат ATM: Указание за Употреба

(Архив 2014г.)


Биткойн Портфейл

За да получавате, съхранявате и плащате биткойни ви трябва Биткойн портфейл. Съществуват различни видове Биткойн портфейли, като разнообразието постоянно се увеличава. Сигурност и удобство при ползване обаче, е трудно съчетание. Ето защо, някои от тях приличат повече на сейфове в подземни хранилища отколкото на обичайни портфейли за всекидневна употреба. Всички ние по един начин съхраняваме спестяванията си и по съвсем друг начин джобните си пари. Изберете портфейл, който най-добре съчетава желаното предназначение с вашата компютърна грамотност и стил на живот.

Биткойн адрес и Биткойн сметка са тъждествени понятия. Тази символна поредица всъщност е публичния (обнародвания) ключ от една двойка публичен/частен ключове. Всеки, който знае обнародвания ключ може да преведе биткойни, но само който има съотвестващия частен ключ може да ги похарчи. Съществува еднопосочна математическа зависимост в една двойка публичен/частен ключове. Тази зависимост лесно се удостоверява, но не може да се подправи. Затова и казваме, че това са двойка съответстващи един на друг ключове (шифри).

Съотвестващата двойка ключове представлява електронен подпис в Биткойн мрежата. Всеки един участник може да създаде неограничен брой електронни подписи, което означава, че може да има и неограничен брой сметки. Нещо повече, може да открива нова сметка за всеки входящ превод, което се препоръчва за по-голяма сигурност и защита на личните финансови данни. Основното предназначение на Биткойн портфейла е надеждно да съхранява частните ключове и да обобщава наличностите от всички ваши Биткойн сметки. Няма ограничения в броя на Биткойн портфейлите, които може да притежавате. Може да използвате един вид Биткойн портфейл за джобните си пари, а съвсем друг за спестяванията си и да прехвърляте биткойни от единия в другия, когато това е разумно и необходимо.

QR код

За да осъществите покупка на биткойни през Битомат е необходимо да посочите по коя Биткойн сметка да ви бъдат преведени биткойните. Това става, като поставите пред сканиращия прозорец на автомата съответния матричен бар-код съдържащ символната поредица указваща сметката. Най-използваният към момента тип матричен бар-код е тъй наречения QR код (съкращение от Quick Response). Предимствата при използване на матричен бар-код пред линеен бар-код са много, но няма да се спираме върху тях. Достатъчно е да знаете, че при създаване на изображението с матричен бар-код то може да се настрои с голям допуск на грешка. Примерно, дори 1/4 произволна част от повърхността да бъде закрита или повредена, да няма никаква загуба на данни.

Може да поставите пред сканиращия прозорец лист хартия, картонче или визитна картичка, на която предварително е разпечатан желания QR код. Носителят, на който е изобразен матричния бар-код е без значение за Битомата. Разбира се, повечето потребители на Биткойн биха желали не само да получават биткойни, но и да ги харчат докато са в движение. За съответната гъвкавост е необходимо да имате Биткойн портфейл в мобилно устройство - таблет или телефон. Такова приложение позволява, както да изобразявате QR код на екрана и лесно да предавате данни, така и също толкова лесно да получавате данни сканирайки външен QR код посредством камерата на вашето мобилно устройство.

Мобилен Биткойн Портфейл

Най-използваните приложения за мобилни Биткойн портфейли към момента са BitcoinJ Mobile Wallet на Андреас Шилдбах (Andreas Schildbach), Mycelium Bitcoin Wallet на австрийската Ascio Technologies и Blockchain Bitcoin Wallet на регистрираната във Великобритания фирма Qkos Services Ltd. Посочените хипервръзки ще ви отведат в Google Play откъдето можете направо да ги инсталирате на вашето мобилно устройство. Преди да направите избор запознайте се добре с възможностите им и преценете, какви всъщност са вашите нужди. Тези приложения са с отворен код и повечето им функции могат да се ползват без Интернет връзка. Трябва предварително да се уверите, че избраният за инсталиране Биткойн портфейл е съвместим с операционната система на вашето мобилно устройство.

Ако вашето мобилно устройство има друга операционна система или просто желаете да сте независими от платформата, следва да се спрете на Уеб-базиран Биткойн портфейл. Недостатък тук е, че ще имате достъп до Биткойн портфейла само през вашия Уеб браузър. Към момента BlockChain.info e продпочитаният избор за Уеб-базиран портфейл на повечето Биткойн потребители. Още повече, че функционалността му може да се сдвои с едноименното приложение посочено по-горе.

Създаване на Уеб-базиран Биткойн Портфейл в BlockChain.info


Следвайте следните стъпки:
 1. В адресното поле на уеб браузъра въведете "blockchain.info/wallet";
 2. След като страницата се зареди изберете "Create my free wallet";
 3. Въведете адрес на електронна поща* и парола за вашия портфейл. Въведете правилно поредицата от "Captcha" и натиснете бутона "Continue";
  *ЗАПОМНЕТЕ: Тук вашата електронна поща НЕ се използва за нулиране и подновяване на забравени пароли, както може би сте свикнали с други Уеб-базирани услуги. Има причини за това!
 4. Препишете си мнемоничната** поредица или най-добре я разпечатайте на лист хартия. Не я съхранявайте в компютър свързан с Интернет! След това натиснете бутона "Continue".
  Ако при създаването на портфейла нямате възможност или по някаква причина не успеете да я разпечатате, направете го при първа възможност! Щом знаете паролата, имате достъп до вашата мнемонична поредица чрез полето "Show / Hide Password Mnemonic" в настройките по сигурността на вашия портфейл;
  **ЗАПОМНЕТЕ: Ако забравите паролата и загубите мнемоничната поредица, губите парите си! При забравена парола, мнемоничната поредица е единствения начин за повторна активация на портфейла. Пазете я на обезопасено място!

  Никой не може да изхарчи парите ви без ваше знание, включително и администраторите от BlockChain.info, но и никой не може да ви помогне ако изгубите математическото доказателство, че те са ваши! Все едно сам сте заровили едно гърне с жълтици в гората, но след това сте забравили мястото, а сте изгубили и картата на съкровището.
 5. Наново въведете паролата на вашия порфейл и натиснете бутона "Open Wallet";
 6. Изберете "Receive Money", а след това в края на реда отдясно натиснете малкия правоъгълник с триъгълничето за да се покаже падащото меню. От там изберете "QR Code";
 7. На екрана ще се покаже QR кода с адреса, на който можете да получавате биткойни;
**Произлиза от древногръцката дума μνημονικός (mnēmonikos), означаващ "свързан с паметта".

Покупка на Биткойни от Битомат


След като разполагате с QR кода на вашата Биткойн сметка изведен на екрана на мобилното устройство, покупката на биткойни от Битомат става буквално за 20 секунди в 3 лесни стъпки:
 1. Натиснете бутона "Начало" или бутона за съответния език ако автомата разполага с многоезичен потребителски интерфейс. След това пред сканиращия прозорец на Битомата поставете телефона, на чийто екран предварително сте извели QR кода с вашия Биткойн адрес;
 2. Подайте в приемното устройство една или една след друга няколко банкноти в зависимост от това, каква сума биткойни желаете да закупите;
 3. Приключете покупката чрез натискане на бутона "Биткойн Превод". Може лесно да прегледате подробностите за този превод ако чрез камерата на вашето мобилно устройство сканирате QR кода от екрана на Битомата.

Вижте по-долу помощния видео материал, който са направили нашите колеги от Bitnik Словения:


И от канадската фирма QuadrigaCX: